Menu

Spelregels

Home - Competitie - Spelregels

update KNKV: (Augustus 2023)

Met een nieuw korfbalseizoen 2023-2024 voor de deur heeft het KNKV zoals ieder jaar ook de spelregels herzien. In dit bericht lees je de belangrijkste wijzigingen. Het gehele aangepaste spelregelboek kun je hier terugvinden Het aangepaste spelregelboek en op de site van het KNKV.

  • De “duikregel” is geschrapt uit de spelregels. Dit betekent dat je mag duiken naar de bal mits je medespelers of scheidsrechter hiermee niet in gevaar brengt.
  • Spelbederf in de laatste minuut (of 25 seconden in geval van een schotklok) moet met een vrije worp (of bij herhaling met een strafworp) worden bestraft. Spelbederf kan ook met een gele kaart worden bestraft, dat geldt ook voor de gehele wedstrijdduur.
  • Een spelhervatting mag niet worden toegekend als er voordeel mogelijk is. Dit is bedoeld om te voorkomen dat er een overtreding wordt gemaakt om de schotklok te resetten.
  • Direct voor en na het nemen van een strafworp mag er gewisseld worden (als er niet al 8x gewisseld is)
  • Bij een eventuele gele kaart ontvangt de speler in een wedstrijd met schotklok een tijdstraf van 8% van de totale wedstrijdduur. Voor senioren in de zaal is dat 8% van 50 minuten = 4 minuten. De tijdstraf geldt alleen voor wedstrijden met een schotklok. Verder kan een speler in een wedstrijd met schotklok niet 2 maar 3 gele kaarten krijgen. Op de derde gele kaart volgt direct een rode kaart. Als je een kaart geeft, zorg dan na de wedstrijd altijd dat je dit met de coach van de betreffende vereniging afstemt, zodat de juist persoon en de juiste code van overtreding op het digitale wedstrijdformulier genoteerd worden. Voor alle wedstrijden zonder jury en schotklok (dus binnen en buiten) geldt een maximum van 2 gele kaarten (en dus gevolgd door een rode) en geen tijdstraf.
  • Een coach die in de wedstrijd een gele kaart krijgt mag daarna 8% van de wedstrijdduur (4 minuten) de bank niet verlaten, en het team mag in die periode geen wissels of time-outs aanvragen. Ook dit geldt alleen voor wedstrijden met een schotklok.
  • Voordat een wedstrijd in bijzondere situaties gestaakt moet worden, moet er eerst een aanleiding toe zijn in de wedstrijd die bestraft zijn met gele/rode kaarten.

 

Een uitgebreide notitie met alle wijzigingen vind je hier: De notitie met toelichtingen

Wij hopen natuurlijk vooral dat het nieuwe seizoen sportief en zonder al te veel overtredingen zal verlopen. In de loop van het najaar zullen we vanuit de vereniging weer spelregelavonden organiseren voor scheidsrechters, coaches en alle andere geïnteresseerden.

 

update KNKV: (oktober 2021)

Invullen Digitale wedstrijdformulier (DWF)

Elk weekend krijgen we meldingen over onjuist vermelde zaken in het DWF. Weet dat de scheidsrechter verantwoordelijk is voor de juiste registratie van de wedstrijd, daar horen ook de spelers bij. Natuurlijk mag je van een coach of aanvoerder verwachten dat hij/zij het formulier zo goed mogelijk invullen. Mochten er fouten gemaakt worden, dient de scheidsrechter dit op te merken, de opstelling niet goed te keuren en dit vooral in overleg met de betrokkenen te corrigeren. Nu komt het voor dat er andere spelers op het DWF staan, dan in werkelijkheid op het veld, dat een verkeerde persoon met dezelfde achternaam geregistreerd staat of dat wissels niet ingevoerd zijn. Wanneer er dan bijvoorbeeld te oude spelers op het DWF staan, krijgt de vereniging hier achteraf een sanctie voor. Wij kunnen immers alleen controleren wat er op het DWF staat, dat is bindend en bestaan verzachtende omstandigheden dan ook niet. Zorg dus voor een goede legitimatie controle en juiste registratie. Daarnaast zijn er elk weekend uitslagen verkeerd of gele kaarten aan verkeerde spelers toegewezen. We verzoeken alle betrokkenen om vooraf afspraken te maken over de afhandeling van de wedstrijden. Zodat na afloopdoor alle betrokkenen gecheckt wordt of de wissels goed ingevuld zijn, de uitslag klopt en eventuele gele kaarten goed verwerkt zijn.

Strafworp

Een strafworp moet worden genomen door degene wiens doelkans verloren gaat, of bij herhaalde overtreding op diegene wie de overtreding gemaakt wordt Indien deze speler, om wat voor reden dan ook, gewisseld wordt, mag vervolgens iedereen die na de wissel in het aanvalsvak staat, de strafworp nemen.

Tijdrekken

Passief spelen zoals bijvoorbeeld de bal vertraagd opbrengen naar het andere vak, dient bestraf te worden op welk moment dan ook in de wedstrijd. Indien het in de aanval gebeurt is het een spelhervatting voor de verdediging. Indien het in de verdediging gebeurt is het een bewuste overtreding en volgt er een vrije worp.

Voetbal

Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft. Onbewust voetbal kan dus genegeerd worden.

Opgooibal/sprongbal

Deze is niet meer van toepassing, een scheidsrechter moet dus altijd een keuze maken.

Steunbal

De zogenaamde “steunbal”, met de hand of een ander lichaamsdeel op de grond is geen overtreding meer. Wel wordt er soms gedoken naar de bal, waarbij er iemand anders “gelanceerd” wordt. Dat kan dan naar interpretatie van de scheidsrechter onder gevaarlijk spel vallen.

Voordeelregel

Uitgangspunt is zoveel als mogelijk het spel laten gaan, dus daar waar het kan voordeel geven. Ook als in de schotklok er nog enkele seconden zijn, is het geen spelhervatting als het team in balbezit blijft.

Rol van de coach(es)

Coaches zijn vrij om de bank te verlaten, met dien verstande dat er één coach tegelijkertijd onderweg mag zijn en de coaches aan de zijde van de bank moeten blijven.

Spelen wanneer iemand is uitgevallen waardoor je met drie personen staat

In wedstrijdkorfbal mogen alle aanvallende personen scoren. Er hoeft dus niet iemand uitgekozen te worden die niet mag scoren.
In breedtekorfbal moet er een van de vier aanvallende spelers uitgekozen worden die niet mag scoren.

Vorig seizoen zijn de spelregels in zijn geheel vernieuwd. Er zijn nu enkele kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd, en een inhoudelijke wijziging. Dat betreft dat coaches alleen langs de zijde van de spelersbank mogen bewegen.

De belangrijkste wijzigingen:
·         Uitgangspunt is zoveel als mogelijk het spel laten gaan, dus daar waar het kan voordeel. Ook als in de schotklok er nog enkele seconden zijn, is het geen spelhervatting als het team in balbezit blijft;
·         Coaches zijn vrij om de bank te verlaten, met dien verstande dat er 1x coach tegelijkertijd onderweg mag zijn en de coaches aan de kant van de bank moeten blijven;
·         Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft;
·         Passief te spelen dient bestraf te worden, bijvoorbeeld vertraagd de bal op te brengen naar het andere vak.
·         Het nemen van de strafworp door degene wiens doelkans verloren gaat, of bij herhaalde overtreding op diegene wie de overtreding gemaakt wordt.
·         Er is geen sprongbal/scheidsrechtersbal meer.

Meer informatie over spelregels en wat je moet doen kijk op het KNKV website

Niet gevonden wat je zocht?