Menu

Inval en reservebeleid

Home - Competitie - Inval en reservebeleid

De commisie Korfbalzaken ziet Victum graag als vereniging waarin jeugdspelers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Niet alleen een kleine groep selectiespelers, maar alle spelers. Tot zover zullen velen het met ons eens zijn. Maar als je dit doel wilt nastreven zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Daarom heeft  Korfbalzaken een inval- en reservebeleid ontwikkeld.

Op het moment regelen trainers zelf reserves en invallers voor hun teams. Dat loopt over het algemeen goed, maar aangezien er geen verenigingsbeleid bestond op het gebied van het vragen van reserves en invallers is het ook logisch dat trainers daarin hun eigen afwegingen maakten. Deze afwegingen zijn vaak gericht op het willen winnen van de komende wedstrijd. Dit botst soms met de wens om spelers een kans te geven om te groeien. Het vragen van een invaller uit een hoger team zorgt meestal voor meer kans op winst dan het vragen van een speler uit een lager team. De speler uit een hoger team leert daar niet veel van, terwijl een speler uit een lager team de kans ontnomen wordt om te leren van invallen in een hoger team.

Als spelers nooit de kans krijgen in te vallen in een hoger team, dan zullen de verschillen tussen teams toenemen. Voor een speler die de selectie net niet haalt zal de kans die selectie volgend jaar wel te halen kleiner worden.

We hebben daarom de volgende regels opgesteld die vanaf nu gelden:

1. Als er een reserve/invaller nodig is, dan wordt eerst gekeken naar het eerstvolgende lagere team in dezelfde 
leeftijdscategorie (Bijv. de B1 vraagt een invaller uit de B2).

2. Als dit team tegelijk speelt met het eigen team, dan wordt een invaller gevraagd uit een vergelijkbaar team van een  lagere leeftijdscategorie (Bijv. de C1 vraagt een invaller uit de D1).

3. Er wordt niet steeds dezelfde invaller gevraagd; iedereen moet een kans krijgen in te vallen. Heb je de vorige keer A vraagt, dan vraag je nu B.

4. Wellicht ten overvloede; als er vijf heren/dames van het eigen team aanwezig zijn, dan worden er geen invallers uit andere teams ingezet.

Er zijn altijd redenen te bedenken waarom er van bovenstaande regels afgeweken wordt, maar dit gebeurt altijd in overleg met Korfbalzaken. Dit betekent dat algemeen reserves alleen door KZ-leden gevraagd kunnen worden om in te vallen in een lager team en nooit door de trainer van het lagere team zelf.

In geval dat een trainer wil afwijken van deze regels, dan neemt hij/zij contact op met zijn/haar korfbalzaken coördinator.

Niet gevonden wat je zocht?