Menu

Privacy statement

Home - Clubinfo - Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf bovengenoemde datum kunnen inwoners van de EU bij elk bedrijf, overheidsinstantie, organisatie of vereniging opvragen wat voor gegevens zij over hen hebben, waarom ze die hebben en met wie deze gegevens worden gedeeld. Dit houdt voor KV Victum het volgende in:

 • KV Victum gaat uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • KV Victum zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • KV Victum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • KV Victum geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

KV Victum hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, sponsoren en andere betrokkenen. In dit privacy beleid wil de vereniging heldere en transparante informatie geven over het omgaan met die persoonsgegevens.

De onderstaande tabel geeft in een algemene wijze met welk doel welke persoonsgegevens gebruikt worden. Tevens wordt aangegeven hoe lang deze gegevens bewaard worden en wie inzage heeft.

Doel
Type persoonsgegevens
Grondslag
Bewaartermijn
Verwerkers

Het uitvoeren van de lidmaatschapovereenkomst

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Pasfoto

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men lid is

Bestuur
Technische-commissie
Ledenadministratie

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie gedurende zeven jaar

Penningmeester
Accountant
Belastingdienst
Ledenadministratie

Versturen van de nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is

Comissieleden

Versturen van (digitale) berichten van commissies

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men lid is

Comissieleden

Versturen van berichten van derden, waaronder sponsoren

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Gerechtvaardigd belang (toestemming indien sprake is van digitale communicatie)

Zolang als men lid is

Comissieleden

Archivering na beëindiging lidmaatschap voor historische en statistische doeleinden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Gerechtvaardigd belang 

N.V.T.

N.V.T.

Niet gevonden wat je zocht?