Menu

Opzeggen Lidmaatschap

Home - Clubinfo - Opzeggen Lidmaatschap

Wat zijn de regels omtrent het opzeggen van het lidmaatschap tijdens het korfbalseizoen? 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni) en wordt telkens stilzwijgend verlengd, tenzij er schriftelijke is opgezegd minimaal twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Dat wil zeggen vóór 1 mei. 

Men verplicht zich om de contributie voor het lopende seizoen te betalen ook bij tussentijdse opzegging. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt bij verhuizing (buiten de regio), overlijden of een andere zwaarwegende reden. Dit laatste ter beoordeling van het bestuur.

Indien je besluit om op te zeggen, stuur dan een schriftelijk verzoek, bij voorkeur per mail, naar de ledenadministratie: ledenadministratie@victum.nl. Vraag je om een uitzonderingen op de algemene voorwaarden dan leg je dat aan het bestuur voor (mailen naar: secretaris@victum.nl).

Niet gevonden wat je zocht?