Omgaan met blessures

Korfbal is een blessure gevoelige sport. Acute blessures zoals verdraaien van een knie of verzwikken en kneuzen van enkels komen veel voor. Maar ook schaafwonden aan benen en armen heb je zo opgelopen. Overbelastingsblessures, vaak aan pezen of gewrichtsbanden, zie je ontstaan als de belastbaarheid van de speler lager is dan de totale belasting van de trainingen en wedstrijden vraagt. Dit stukje gaat in op de rol van de trainer bij het voorkomen van blessures (primaire preventie), de rol bij het verlenen van eerste hulp als er toch een blessure ontstaat (secundaire preventie) en de rol bij het herstel van de blessure en het voorkomen van restschade (tertiare preventie).

Het stukje bevat praktische informatie en verwijst naar enkele bronnen (vooral op internet) waar je zelf nog meer kan vinden.

Sinds enige tijd heeft Victum afspraken gemaakt met Fysioworkshop Houten. Leden kunnen daar terecht voor gratis preventief advies en een gratis eerste consult bij een blessure. De trainer kan spelers wijzen op deze mogelijkheid: (www.fysioworkshop.nl 030-6390204 of info@fysioworkshop.nl

Voor vragen en ideeën kan je altijd terecht bij de medische commissie. Op de website zie je het mailadres. Hier staat of komt ook achtergrondinformatie.

 

 

Voorkomen van blessures (primaire preventie)

.. is beter dan genezen ! Door aandacht te besteden aan de volgende punten kunnen blessures worden voorkomen:

 

Maak gebruik van de juiste sportmaterialen.

Voor korfbal is vooral goed schoeisel belangrijk. Let erop dat spelers schoenen dragen die geschikt zijn voor de ondergrond waarop wordt gespeeld. Ook sokken zijn daarbij belangrijk. Deze moeten goed passen en zeker niet te kort zijn.

 

Voer een goede, korfbalspecifieke, warming-up uit.

Met een goede warming-up wordt de speler fysiek en mentaal voorbereid op de wedstrijd of training. Trek hier tenminste 15 minuten voor uit. Werk van algemene oefeningen naar korfbalspecifieke oefeningen. De intensiteit wordt geleidelijk opgevoerd naar 100%. Een warming-up is meer dan een paar balletjes gooien !! Hoewel de warming-up zeker ook de verantwoordelijkheid is van de speler zal de trainer moeten bewaken dat de warming-up goed verloopt.

 

Zorg voor een juiste trainingsopbouw.

Dat wil zeggen een goede opbouw binnen een training zelf en een goede opbouw van de trainingen in een seizoen. Let op bij de overgang van zaal naar veld en (vooral) van veld naar zaal. Probeer in de trainingen tijdig aandacht te besteden aan de verandering van ondergrond.

Het spreekt voor zich dat een goede algehele getraindheid de kans op het ontstaan van sportblessures vermindert. Als je ongetraind met korfballen begint, ben je lichamelijk nog onvoldoende fit, waardoor de kans op overbelasting en blessures groter is. Lichamelijke fitheid wordt onderscheiden in uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie. De trainer probeert bij elke speler deze eigenschappen op het juiste nivo te krijgen om verantwoord te kunnen korfballen of om een zo goed mogelijke prestatie te krijgen.

Een slechte kracht en coordinatie rond het enkelgewricht geeft bijvoorbeeld een grotere kans op enkelblessures. In de training kan de de trainer hier specifiek aandacht aan besteden. Oefeningen zijn te vinden op de website www.voorkomblessures.nl Let ook eens op het looppatroon van een speler als risicofactor.

 

Voer (eventueel) een cooling-down uit.

Hoe intensiever de inspanning van een training of wedstrijd is geweest, hoe beter het effect van een goede cooling-down. De belasting neem geleidelijk af. Voer rekoefeningen uit van de meest belaste spiergroepen.

De cooling-down zorgt voor de afvoer van afvalstoffen en mede daardoor voor een sneller herstel. Het is verstandig om zo spoedig mogelijk na een zware inspanning van training of wedstrijd voldoende te drinken om het vochtverlies aan te vullen. Bij voorkeur neem je dan een energiedrank. Drinken tijdens de trainingen of wedstrijden is niet nodig tenzij het zeer warm is.

 

Tot slot:

 

De trainer let goed op het gedrag van spelers. Dat kan risisicovol zijn voor de speler zelf, voor de tegenstander of voor medespelers. Probeer hierin te sturen waar mogelijk of overleg met .........

 

Heeft een speler koorts voor aanvang van de training of wedstrijd dan mag deze niet spelen. Er bestaat dan, naast een grotere kans op oververhitting, een kans op het optreden van infecties in de bloedbaan die afwijkingen aan de hartkleppen kunnen veroorzaken.

 

 

Wat te doen als er toch een blessure ontstaat (secundaire preventie) ?

Verzorging direct na het oplopen van een blessure:

EHB(S)O = Eerste Hulp Bij (Sport) Ongevallen.

Altijd rustig blijven. Hulp vragen wanneer je niet weet wat je moet doen.

 

Wat komen we vaak tegen en hoe ga je daar mee om:

 

schaafwond door vallen op het kunstgras

schoonspoelen met water of een ontsmettingsmiddel (sterilon of jodium), eventueel een pleister.

 

Kneuzing (enkel, vinger, knie) : pijn, moeilijk bewegen, zwelling, bloeduitstorting

Bij dit soort blessures wordt wel de ICE-regel toegepast:

koelen met ijs (coldpack of ijsblokjes) of met water en vervolgens:

I = Immobilisatie (dat wil zeggen : niet meer bewegen ...)

C = Compressie (dat wil zeggen : aanleggen van een drukverband)

E = Elevatie (dat wil zeggen : hoog leggen ...

Wanneer de pijn na enige tijd (dagen) niet weggaat of wanneer het niet mogelijk is om op het gewricht te steunen of om het gewricht te gebruiken is het verstandig een dokter te raadplegen.

 

Botbreuk : veel pijn, niet kunnen bewegen, soms abnormale stand

Rust en steun geven aan getroffen lichaamsdeel, (liever) niet verplaatsen.

Naar het ziekenhuis. Wanneer een ambulance nodig is: 112 bellen.

Duizeligheid door stoten van het hoofd

De speler even de tijd geven om bij te komen, eventueel koelen. Alleen verder laten spelen als de duizeligheid weg is en de speler goed kan zien.

 

 

Praktische informatie

 

In de kantine staat achter de bar de EHBO-koffer met verbandmateriaal. Daarin zitten onder andere pleisters en sterilon (om te ontsmetten).

IJs om te koelen is in de kantine in de diepvries achter de bar. Doe altijd een theedoek of iets dergelijks om het ijs heen.

Tape is tegen inkoopprijs verkrijgbaar bij de verzorger van S1

 

Is er meer hulp nodig?

Het telefoonnummer van de dokterspost staat op de binnenkant van de deksel van de EHBO-koffer.

Bij spoed bel je 1-1-2.

 

Voor (preventief) advies kan de trainer een speler doorsturen naar Fysioworkshop Houten of hij neemt zelf contact op (030-6390204 of info@fysioworkshop.nl)

 

 

Naar een zo spoedig mogelijk herstel (tertiaire preventie)

 

Voor het herstel van weefsels bestaan redelijk vaste hersteltijden. Met een goede begeleiding is deze niet spectaculair in te korten. Maar als gevolg van een slechte begeleiding kan de hersteltijd wel langer worden.

Na het oplopen van een blessure worden training en wedstrijd geleidelijk opgepakt. Een grove indeling is eerst individuele training, daarna met het team, daarna wedstijd. Vraag aan de speler of er adviezen zijn gegeven door bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Neem desnoods contact op met deze behandelaar (altijd met toestemming van de speler !).

Een speler is pas volledig inzetbaar als er geen pijn en/of zwelling meer is en als hij/zij het betreffende lichaamsdeel goed kan bewegen en als hij/zij zich voldoende fit voelt.

De trainer bewaakt samen met de speler dat niet te snel wordt begonnen met trainingen of wedstrijden na een blessure. Controleer of dejuiste preventieve maatregelen zijn genomen. Bijvoorbeeld het gebruik van tape of het aanschaffen van beter schoeisel. Na een forse enkelblessure is het verstandig tenminste 1 jaar te tapen of met een brace te spelen !!

Let ook goed op (samen met de speler) hoe de reactie van het lichaam is na de inspanning. Als er nog pijn of zwelling ontstaat is er geen volledig herstel.

 

Wat kan je zelf nog meer doen ?

 

Volg een EHB(S)O cursus

 

Meer informatie kan je vinden in het boekje “blessurepreventieve maatregelen korfbal” van het KNKV (op te vragen bij de medische commissie) of op

www.knkv.nl/verenigingsservice/medischeinformatie

www.sportzorg.nl

www.voorkomblessures.nl

www.fysioworkshop.nl

 

Leveren van een bijdrage aan de registratie van blessures. Via het wedstrijdsecretariaat krijgt de medische commissie inzicht in de aard en omvang van de blessures binnen Victum. Het is mogelijk dat iemand van de medische commissie de trainer benaderd voor nadere informatie over het ontstaan van de blessure.

  

medische commissie Victum l War Child

 

 Bas van der Doelen

Officiële website van de Houtense korfbalvereniging Victum
Copyright 2011 © kv Victum - Houten
Alle rechten voorbehouden
Powered by Drupal, an open source content management system