KNKV Zaalreglement

In artikel 17 lid 3 van het reglement van wedstrijden (zie www.knkv.nl - reglementen) wordt bepaald, dat in binnensportaccommodaties een meerderjarige zorgt voor het goede verloop van de wedstrijden. Volgens artikel 42 van hetzelfde reglement kan een districtbestuur deze taak opdragen aan een vereniging. In alle districten is het zo geregeld dat de thuisspelende vereniging deze taak wordt opgedragen.

Om het functioneren van deze zaalcommissarissen te vereenvoudigen zijn de volgende richtlijnen opgesteld.

1.    Herkenbaarheid.
De zaalcommissaris is herkenbaar. Het moet duidelijk zijn wie de zaalcommissaris is. Hij of zij bevindt zich op of nabij de speelvloer. Veelal bij het bedieningspaneel van het  elektronische scorebord. Bij Victum heeft hij/zij een een geel hesje aan.

2.    Aanwezigheid.
De zaalcommissaris moet ten minste een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn. Zo kan hij/zij zorgen voor de juiste korven en eventuele andere materialen die nodig zijn om een wedstrijd te kunnen spelen. Ook moet er gecontroleerd worden op de aanwezigheid van scheidsrechters.
3.    De zaalcommissaris moet o.a. op de hoogte zijn van:
a)    Het wedstrijdprogramma.
b)    De namen van de aangewezen scheidsrechters.
c)    De plaats van de verbandtrommel.
d)    De plaats waar het spelmateriaal zich bevindt.
e)    De gang van zaken m.b.t. het gebruik van een elektronisch scorebord.

4.    Taken van de zaalcommissaris.
De zaalcommissaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden in de hal. Hierbij moeten de volgende punten in acht worden genomen:
a)    Naleving van de voorschriften welke door de verhuurder zijn gesteld. Denk hierbij aan het gebruik en terugplaatsen na gebruik van de materialen, het gebruik van de was/kleedlokalen en de controle op afgevend schoeisel.
b)    Spelmateriaal en verbandtrommel.
c)    Ontvangst van scheidsrechters, ass. Scheidsrechters, beoordelaars en begeleiders.
d)    De zaalcommissaris deelt de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd mee hoe laat de wedstrijd uiterlijk moet worden beĆ«indigd. De scheidsrechter dienst zicht hieraan te houden.
e)    Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronisch scorebord dan stemt de zaalcommissaris het gebruik hiervan af met de scheidsrechter en instrueert de bediener hoe het scorebord te bedienen.

5.    De zaalcommissaris moet beslissen in de volgende gevallen:
a)    Wanneer een wedstrijd te laat begint en niet volledig uitgespeeld kan worden. In dat geval wordt alleen de tweede helft ingekort. DE EERSTVOLGENDE WEDSTRIJD DIENT ALTIJD OP DE GEPLANDE TIJD TE BEGINNEN.
b)    Wanneer er geen scheidsrechter aanwezig is dan wijst de zaalcommissaris een lid van het KNKV aan om als scheidsrechter op te treden.

6.    De zaalcommissaris moet tot zijn beschikking hebben:
a)    Het wedstrijdprogramma
b)    Indien nodig de sleutels van de EHBO-kist, materiaalhok enz.
c)    Een stel gele en rode kaarten
d)    Formulieren t.b.v. tuchtzaken

 

Officiële website van de Houtense korfbalvereniging Victum
Copyright 2011 © kv Victum - Houten
Alle rechten voorbehouden
Powered by Drupal, an open source content management system