Zaalreglement

Om de wedstrijden en trainingen in de zaal zo goed mogelijk te laten verlopen en de zaal netjes willen houden gelden de volgende afspraken: 

Toegang

De zaal is alleen toegankelijk voor direct betrokkenen bij de wedstrijden en trainingen: spelers, begeleiding, arbitrage en de zaalcommissaris/zaalwacht. Spelers mogen de zaal betreden gedurende de voorafgaande wedstrijd. Indien anderen de zaal willen betreden (bijvoorbeeld voor het ophangen van spandoeken) dan kan dat in overleg met de zaalcommissaris/zaalwacht. 

Inschieten

Voor elke wedstrijd kunnen de spelers en reserves van deze wedstrijd  inschieten. In de rust is er ruimte voor de spelers/reserves van de volgende wedstrijd om in te schieten. 

Warmlopen

Warmlopen tijdens wedstrijden is alleen toegestaan aan de korte zijden van de zaal, zolang de spelers/scheidsrechter die aan de wedstrijd bezig zijn daarvan geen hinder ondervinden. Warmlopen in de zaal is niet toegestaan bij wedstrijden waar wordt gespeeld met een schotklok. 

Schoeisel

De zaal mag alleen worden betreden op schoon sportschoeisel, waarop niet buiten is gelopen en dat niet afgeeft op de vloer. 

Eten & Drinken

In de zaal mogen geen etenswaren en dranken worden genuttigd, met uitzondering van de drinkflessen voor spelers,arbitrage, zaalcommissaris en eventuele jury. 

Samen schoon houden

Vanzelfsprekend is iedereen verantwoordelijk voor het opruimen van zijn of haar eigen spullen.

 

Officiële website van de Houtense korfbalvereniging Victum
Copyright 2011 © kv Victum - Houten
Alle rechten voorbehouden
Powered by Drupal, an open source content management system