Vacatures: leden PR-commissie en secretaris voor het bestuur.

Vacatures PR-commissie
Het doel van de PR-commissie (PRcie) is om korfbal in Houten (bij Victum) mogelijk te blijven maken met een goede mix van plezier en prestatie. Naast de contributie-inkomsten, zijn de inkomsten via sponsoren zeer belangrijk voor de vereniging. De PRcie is verantwoordelijk voor verschillende zaken op het gebied van communicatie, sponsoren en ledenwerving.

Kom jij ons PR-team versterken? Graag willen wij de sponsor- en ledenwerving nieuw leven inblazen om de sponsorinkomsten/ledenaantallen te continueren. Daarom zijn wij opzoek naar nieuwe PR-leden in verschillende rollen. Hieronder een opsomming van verschillende mogelijkheden binnen de PRcie:
- Voorzitter -> houdt nauw contact met het bestuur en leden uit de commissie
- Mediateam-> denk hierbij aan het onderhouden van de website/social media, schrijven van (pers-)berichten over gebeurtenissen binnen de vereniging en het bewaken van de huisstijl
- Evenementen -> het organiseren van o.a. het businessevent (sponsorbijeenkomst) en de deelname aan de Houtense activiteitenmarkt.
- Ledenwerving -> misschien we het belangrijkste aspect binnen de vereniging. Doel is om tijdens de activiteitenmarkt en het schoolkorfbal zoveel mogelijk (jeugd-) leden te werven.
- Sponsoracquisitie -> het ‘regelen’ oftewel werven van nieuwe sponsoren. Opzoek gaan naar potentiele sponsoren en de gesprekken voeren behoren hierbij tot de kerntaken. Uiteraard zal het contact met de sponsoren ook tijdens de overeenkomst doorlopen.
- Administratief beheer -> het bijhouden van de contractadministratie en opstellen van nieuwe overeenkomsten
- Materiaalbeheer -> het bestellen/beheren van sponsormaterialen (zoals korven, sponsorborden en teamkleding) en de in-/uitgifte hiervan
Zoals je kunt zien is er voor iedereen wel wat bij binnen de Prcie.R

Word jij hier enthousiast van? En lijkt het jou leuk om hier vorm en uitvoering aan te geven? Laat het weten aan Fabian Middelweerd (Tel: 06-15492055 of prc@victum.nl)

En wie stelt zich kandidaat voor de vacature secretaris?
Wij wachten met smart op iemand die dit wil doen. Je hoeft geen verstand van korfbal te hebben, dus ook zeer geschikt voor een ouder!

Het is een taak die je veel thuis kan doen (post via mail verspreiden, notulen van bestuursvergadering maken ), er is maandelijks 1 algemeen bestuursvergadering en 1 dagelijks bestuur vergadering, waarin je mee kunt praten en beslissen over het te voeren beleid over vele uiteenlopende zaken. Alle secretariaatswerkzaamheden doen de andere bestuursleden er nu bij, we verdelen de taken een beetje, geen ideale situatie als je weet hoe druk iedereen binnen het bestuur is met onze andere taken.

Wie, oh wie, meldt zich aan? Het is mogelijk om een paar keer een bestuursvergadering bij te wonen, net als Lonneke heeft gedaan. En oh ja, je kan prima bestuurslid zijn naast een full time baan, kijk naar de huidige bestuursleden.
Wil je eerst meer weten? Of wil je laten weten dat het je wel wat lijkt en dat je paar bestuursvergaderingen als gast wilt bijwonen om meer zicht te krijgen op de functie? Spreek een bestuurslid aan of mail naar bestuur@victum.nl 

Officiële website van de Houtense korfbalvereniging Victum
Copyright 2011 © kv Victum - Houten
Alle rechten voorbehouden
Powered by Drupal, an open source content management system