Nieuwe Hoofdsponsor voor Victum!

Nadat bekend werd dat na 10 jaar de hoofdsponsor ging stoppen zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdsponsor. Ondanks de inzet van de PRC en verschillende andere leden blijken de hoofdsponsoren niet voor het oprapen te liggen.

We hebben als Victum natuurlijk al een behoorlijk aantal trouwe sponsoren, maar om de ingeslagen weg van de afgelopen jaren voort te zetten is een hoofdsponsor erg belangrijk. Vanwege de financiën natuurlijk, maar ook vanwege de uitstraling die het de club geeft.

Denkende vanuit de mogelijkheden en kracht van onze club van ruim 400 mensen is er een origineel idee geboren: we gaan onze mensen inzetten om gelden te genereren en koppelen dat aan een goed doel. Een nieuw idee met wat haken en ogen natuurlijk. Want krijgen we iedereen gemobiliseerd? Hoe denken betalende sponsoren hierover? Heeft het consequenties voor andere acties als GCA en Jantje Beton?

Na het opstellen van een plan van aanpak hebben we dat als bestuur doorgenomen met de verschillende commissies binnen de club. Daar groeide het enthousiasme al snel en kwamen spontaan allerlei mogelijkheden op tafel. Op de ledenvergadering van 22 april het het plan vervolgens unaniem aangenomen!

Met ingang van het seizoen 2013-2014 doneert Victum het hoofdsponsorschap van de vereniging aan War Child

De vereniging initieert verschillende acties om gelden te genereren, waarvan een deel wordt gebruikt om de kosten van het sponsorschap te dekken en het overige deel direct naar War Child vloeit. 

Centraal worden er 2 grote acties per jaar georganiseerd. Denk hierbij aan een sponsorloop, een doelpuntensponsor actie tijdens de zaalcompetitie of een fancy fair.

Daarnaast worden de leden aangemoedigd om daaromheen als team, commissie of individu acties op te zetten die geld opbrengen. Heb je een actie in de planning? Leg hem dan even voor aan de coördinator via warchild@victum.nl.

Naast de sponsoractie  is het ook zeker de bedoeling om onze leden in te zetten als ambassadeurs voor War Child. We worden ondersteund met allerhande informatiemateriaal en er zullen regelmatig informatieavonden gepland worden waarbij mensen van War Child ons uit komen leggen wat een verschrikkelijk mooi werk ze doen.             Voor meer informatie over het werk van War Child zie ook www.warchild.nl 


Officiële website van de Houtense korfbalvereniging Victum
Copyright 2011 © kv Victum - Houten
Alle rechten voorbehouden
Powered by Drupal, an open source content management system